Privacy Policy

Maslocks is statutair gevestigd te Katinkagang 24, 2719 CB Zoetermeer (geen bezoekadres), ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 75026848, BTW: NL002403210B49.

Index

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Cookies
Artikel 4 – Informatie uitwisseling
Artikel 5 – Software

Artikel 1 – Definities

Maslocks: Maslocks Slotenmakers Service is statutair gevestigd te Katinkagang 24, 2719 CB Zoetermeer (geen bezoekadres), ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 75026848, BTW nummer: NL002403210B49.

Domeinen: www.slotenmaker-maslocks.be & www.slotenmaker-maslocks.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Dit Privacybeleid geldt voor alle domeinen van Maslocks;
2.2. het Nederlands recht is van toepassing.

 Artikel 3 – Cookies

 Maslocks plaatst of verstuurt cookies indien er vooraf akkoord wordt gegeven op een automatische notificatie. Indien akkoord wordt er direct ingestemd met dit privacybeleid.

3.1. Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die om analytische redenen automatisch worden verzameld door een domein van Maslocks worden verzameld door cookies. Automatisch verzamelde gegevens zijn nooit persoonsgegevens.

3.2. Automatisch e-mailbericht
Maslocks verzendt automatisch e-mailberichten m.b.t. marketingdoeleinden, deze e-mailberichten bevatten cookies, de automatisch meegezonden cookies worden gebruikt om kwaliteiten van marketingdoeleinden te verbeteren. Alle geautomatiseerde e-mails verzonden door Maslocks bevatten een ‘unsubscribe’ link in de content.

Artikel 4 – Informatie uitwisseling

 4.1 Maslocks deelt vertrouwelijke informatie nooit met een derde partij uitgezonderd om aan (wettelijke) verplichtingen te voldoen.

4.2. Bewaartermijn klantprofiel
Vertrouwelijke informatie in de vorm van een klantprofiel worden verwerkt in de boekhouding van Maslocks . Op grond van wettelijke verplichtingen dient Maslocks haar boekhouding te bewaren voor een termijn van 7 jaar.

4.3. Inzagerecht
Een persoon heeft te allen tijde het recht gegevens verwerkt door Maslocks m.b.t. zijn of haar klantprofiel in te zien. Aanmerking voor inzage dient schriftelijk te worden aangevraagd per e-mail.

Artikel 5 – Software

5.1. WordPress
Maslocks ontwikkelt websites met WordPress.

5.2. Strato – Hosting service
Maslocks gebruikt voor haar hosting service Strato.